خرید گردنبند فروهر

خرید گردنبند فروهر

خرید گردنبند فروهر خرید گردنبند فروهرمناسب برای تمام دختران و پسران شیک پوش که به گذشته ایران علاقه ی خاصی دارند

نگاره فروهر نماد تمدن و فرهنگ اصیل ایرانی

ارزانترین ها در فروشگاه ارزان فروش

طراحی تحسین بر انگیز با ظرافت خیره کننده

با بستن گردنبند فروهر فرهنگ و اصالت خود را حفظ کنید

 

قیمت : 8900 تومان

لینک خرید و توضیحات (+عکس های بیشتر)

buy2 خرید گردنبند فروهر

 

ابتدا سفارش خود را دریافت کنید سپس هزینه ی آن را به مامور پست پرداخت کنید !

معنی فروهر چیست ؟

فَروهَر یا صورت اوستائی آن فَروَشی یا در فارسی باستان فَرورتی و در پهلوی فَروَهر و در فارسی فروهر یکی از نیروهای باطنی است که به عقیدهٔ مزدیستان پیش از پدید آمدن موجودات، وجود داشته و پس از مرگ و نابودی آنها، به عالم بالا رفته و پایدار می‌ماند. این نیروی معنوی را که میتوان جوهر حیات نامید، فنا و زوالی نیست.

نماد فروهر :

نیاکان ما از چند هزار سال پیش دریافته بودند که هر انسان زنده از تن، جان، روان، وجدان و فروهر (Fravahr) سرشته شده که پویندگی و بالندگی انسان از کوشش و جوشش آنهاست.

فروهر از دو واژهی “فره” به معنی جلو، پیش و “وهر” یا ورتی به معنی برنده و کشنده درست شده است و شاید بتوان گفت از نظر زندگی، فروهر بزرگترین و باارزشترین جزء وجود انسان است ، چون پرتوی از هستی بیپایان اهورامزداست که انسان را بهسوی رسایی رهنما میشود و وظیفهی پیشبری و فرابری، برای انسان به برترین پایهی هستی را داراست. و پس از مرگ با همان پاکی و درستی به اصل خود (اهورامزدا) میپیوندد.

امروزه نگارهی زیر بین زرتشتیان نمایانگر شکل فروهر است و بهعنوان نشانوارهی دین زرتشتی بهکار میرود. این نگاره، گذشتهی چندین هزارساله داشته و شبیه آن در جاهای دیگر و نزد قومهای دیگری دیده شده است ولی شکل کنونی آن در کتیبههای هخامنشی بالای سر پادشاهان دیده میشود.

 

فروشگاه ارزان فروشخرید گردنبند فروهر خرید گردنبند فروهر

قیمت : 8900 تومان

لینک خرید و توضیحات (+عکس های بیشتر)

buy2 خرید گردنبند فروهر